29-Nov 6:30 PM Madhuradhwani
4-Dec 6:00 PM Brahma Gana Sabha
7-Dec 6:30 PM Parampara
8-Dec 4:25 PM Margazhi Maha Utsavam
11-Dec 6:00 PM Thyaga Brahma Gana Sabha
13-Dec 6:15 PM Nadha Inbam
15-Dec 6:00 PM Meenakshi Sundararajan Fine Arts
16-Dec 4:00 PM Narada Gana sabha
17-Dec 7:00 PM Karthik Fine Arts
21-Dec 7:00 PM Chennaiyil Tiruvaiyar
23-Dec 4:00 PM Music Academy
24-Dec 4:00 PM Parthasarathy Swami Sabha
26-Dec 4:30 PM Indian Fine Arts Society
28-Dec 6:00 PM Charsur Arts Foundation
29-Dec 4:00 PM Mylapore Fine Arts
2-Jan 6:30 PM Nadha Sudha (Velachery)
5-Jan 5:00 PM Mudhra (4Hour Concert)